Anders Björck, ordförande för arbetsgruppen Kontur.


Om Oss

Kontur ska fungera som ett komplement i den pågående politiska debatten där de politiska ideologierna kommit i bakgrunden till förmån för kortsiktiga opinionsvinster i ett spel om makten.

Med Kontur vill vi sätta den praktiska politiken i sitt ideologiska sammanhang, lyfta frågor som är angelägna men riskerar att komma bort i debatten.

Kontur vilar idémässigt på en traditionellt borgerlig grund.

Bakom Kontur står en arbetsgrupp med tidigare landshövdingen och försvarsministern Anders Björck som ordförande.

Kontakt
Om du vill komma i kontakt med oss är du välkommen att skicka e-post till redaktionen@kontur.nu