TIDIGARE INLÄGG PÅ KONTUR

 • RECENSIONER >> Februari 3, 2014

  Gösta Bohman – fortfarande den störste moderate partiledaren!

  Gösta Bohman var unik som partledare och han gick på ett unikt sätt hem hos väljarna vilket gjorde att han blev populär också i stora grupper icke-moderater.

  Av Rolf K Nilsson
 • RECENSIONER >> Januari 15, 2014

  Socialdemokraterna i hemliga samtal med Sovjet

  Det socialdemokratiska partiet har haft direkta överläggningar med företrädare för Sovjetunionen och dess underrättelsetjänst.

  Av Rolf K Nilsson
 • RECENSIONER >> November 11, 2013

  Det är dags att säga halt nu!

  Schlingmanns uppmaning skulle kunna vara hämtad från en socialistisk eller kommunistisk pamflett agiterande för revolutionen.

  Av Rolf K Nilsson
 • RECENSIONER >> September 27, 2013

  Flytta presstödet från kulturen till näringen och satsa på en ny modell

  Presstödet som det är utformat ger stöd åt en näring som hindras i sin naturliga utveckling...

  Av Rolf K Nilsson
 • RECENSIONER >> Februari 18, 2013

  Stasis intresse för Sverige

  Regeringen Palme var beredd att sälja svensk kärnvapenteknologi till Östtyskland

  Av Rolf K Nilsson
 • RECENSIONER >> Januari 26, 2013

  Kammarmusik

  ... Per Dahl är både påläst och beläst, egenskaper som – i det som av vissa kallas åsiktssamhället – har blivit allt mer sällsynta

  Av Andreas Hagberg
 • RECENSIONER >> Oktober 22, 2012

  Bra och roligt om Ukraina

  Kjell Albins bild av detta väldiga f d östblocksland är föga smickrande men ständigt fascinerande genom författarens kärleksfulla attityd.

  Av Alf Norbäck