Att investera i aktier

Nedan kan du läsa mer om aktier och hur du går tillväga för att börja investera en del av ditt sparande i aktier. Generellt är aktier främst ett alternativ för långsiktigt sparande. Men, det går att göra stora och snabba affärer också.

Vad är en aktie?

En aktie motsvarar en andel i ett aktiebolag. Som i sin tur är en del av den kapitalinsats som ägaren/ägarna investerat från början. Det varierar från fall till fall hur omfattande aktiekapital ett företag har. Det vill säga, en aktie är en del av ett aktiebolags tillgångar och/eller resultat.

Spara pengar genom att investera i aktier

Att spara pengar i aktier är inte särskilt komplicerat. De flesta banker möjliggör ett enkelt sparande i aktier. Det du behöver tänka igenom innan du går in med ditt kapital är varför du sparar och om aktier är det bästa sättet för dig att spara dina pengar på. Generellt är aktier ett bra sätt att spara pengar på om du antingen vill lägga undan pengar för en längre tid framöver, till dina barn eller till din pension. Eller så kan du investera i aktier på kortare sikt och göra snabba affärer.

Om du är intresserad av att göra snabbare aktieaffärer som riskerar att du förlorar mer pengar är det bra att hålla sig uppdaterad över hur marknaden ser ut. Här kan du läsa om ett sådant exempel och det finns andra liknande sidor också. Ett annat sätt att riskera ditt kapital på vinst och förlust är att spela på casino, se här nu via länken kan du prova om det är ett sätt för dig att investera dina pengar.

Skillnaden mellan en aktie och en fond

En investering i aktier kallas också för riskkapital, eftersom det är ett ganska riskfyllt sparande. Men, om du ändå tänkt investera dina pengar under en lång tid kan du tjäna på den här formen av sparande. Däremot kan fonder vara ett bra sätt att låta pengar som du sparar växa lite mindre samtidigt som du inte riskerar att förlora dem. Det beror helt enkelt på vilken typ av sparande du är ute efter att göra samt hur mycket pengar du är beredd att förlora.

Svenska ekonomiska utbildningar

Är man intresserad av ekonomi och söker ett jobb där man får utveckla den ekonomiska branschen och arbeta mycket med siffror och matematik, är ekonomi ett naturligt område att utbilda sig inom.

Gymnasieutbildningar inom ekonomi

På gymnasiet finns en utbildning som inriktar sig mot ekonomi, nämligen den ekonomiska linjen. Där kan man fördjupa sig inom både privat- och företagsekonomi och också inom juridik. Många tar chansen att vara entreprenörer och att driva ett eget företag under ett år, för att prova på verkligheten.

Kandidat- och masterutbildningar

De flesta högskolor och universitet erbjuder olika kandidat- och masterprogram inom olika ekonomiska områden. Det kan bland annat röra sig om internationell ekonomi och digitala finanser. Eftersom utbildningarna ofta varierar från skola till skola behöver den som är intresserad av att läsa en sådan utbildning själv söka upp information och jämföra. Om man studerar matematik på universitetsnivå har man möjligheter att få olika jobb inom finansbranschen.

Den som är insatt i ekonomi och det nuvarande ekonomiska läget kommer ha goda möjligheter att investera i aktier med framgång.

Civilekonom

Civilekonomprogrammet ges på flertalet högskolor och är fyraårigt. Den som läst detta program kan kalla sig civilekonom och har kunskaper inom ekonomisk planering, utveckling, redovisning, marknadsföring etcetera. Jobben är många och finns på bland annat företag och myndigheter. En civilekonom är även väl förberedd för att starta och driva eget företag.

Industriell ekonomi

Civilingenjörsprogrammet i industriell ekonomi är femårigt och ges på flertalet svenska lärosäten. Den som läser detta program får en grund som civilingenjör, vilket innebär goda kunskaper i bland annat matematik, fysik och ingenjörskonst. Programmet är mer samhällsvetenskapligt inriktat än andra ingenjörsprogram. Det ger bland annat kunskaper inom projektledning, företagsekonomi, innovation och entreprenörskap. Söktrycket är vanligtvis högt och goda betyg eller högskoleprovsresultat krävs för att bli antagen, Den som har gått programmet är dock eftertraktad och har mycket lätt att få attraktiva anställningar.