Socialt kapital i Sverige

Sverige har ett av världens högsta värden av socialt kapital. Om du är nyfiken på vad socialt kapital innebär samt varför det är så högt i Sverige kan du med fördel fortsätta läsa nedan.

Vad innebär ett socialt kapital?

Det finns flera definitioner av begreppet socialt kapital. Det beror dels på vem du frågar och på vilken nivå du vill veta svar. Generellt kan begreppet definieras som den tillit som folket har till staten i ett land. Det vill säga, i Sveriges fall med ett högt socialt kapital litar de allra flesta på staten och andra instanser. Det handlar också om huruvida människor i samma samhälle litar på varandra. Det finns tydliga exempel på det svenska samhällets sociala kapital, ett av dem kan du läsa om här.

Men, begreppet socialt kapital måste inte handla om vad kollektivet tycker om exempelvis staten eller varandra. Det kan också handla om hur en individs nätverk och sociala sammanhang ser ut. I den här texten utgår begreppet mer från den kollektiva synvinkeln. Genom att studera det sociala kapitalet i ett samhälle går det också att utläsa hur samhället är organiserat och olika samhällsstrukturer som finns i det samhället.

Det sociala kapitalet idag

Om du vill läsa mer om dagsaktuella kommentarer på det sociala kapitalet kan du göra det via länken. Det kan också tilläggas att det sociala kapitalet idag påverkas av det faktum att sammanhållningen inom vissa grupper har förstärkts den senaste tiden. Det i sin tur innebär (inte alltid, men ofta) att det utvecklas en misstro mot andra grupper i takt med att den egna gruppen stärker sin sammanhållning. I takt med att det här fenomenet ökar i samhället idag och att många grupper anklagar varandra för att vara “det yttre hotet” så tappar samhället också socialt kapital. Eftersom att grupperna inte litar på varandra och/eller staten så minskar det sociala kapitalet i samhället. Samtidigt som gruppens egna sociala kapital ökar.

För att Sverige inte ska förlora sitt goda sociala kapital krävs det att grupperna slutar anklaga varandra och börjar samarbeta istället. Eller åtminstone att trenden vänder istället för att den fortsätter att öka. Förhoppningsvis har Sverige ett av världens högsta kapital om tio år också.