Styrkor och utmaningar i Sveriges ekonomi

Sverige har en fri och öppen marknadsekonomi med ett välutvecklat välfärdssystem. Landet är mycket rikt på resurser, framförallt på järnmalm, trä och vattenkraft, vilka utgör basen för en exportbaserad ekonomi.

De mest sålda exportvarorna är:

 • maskiner
 • motorfordon
 • pappersprodukter
 • trä- och massaprodukter
 • järn- och stålprodukter
 • kemikalier
 • militära utrustningar

Styrkor i svensk ekonomi

Jämfört med andra länder är Sveriges ekonomi ett av de få som lyckats åstadkomma finansiellt överskott och låg statsskuld på samma gång. En styrka i svensk ekonomi är samarbete och medelvägar mellan olika intressen. Ekonomin drivs nämligen av en central modell, den så kallade “svenska modellen” som består av en historisk kompromiss mellan obegränsad kapitalism och socialdemokratiskt styre. I denna modell ingår följande:

 • en industrisektor som till omkring 90 procent är privatägd,
 • en stor skattefinansierad offentlig sektor
 • en stor och inflytelserik facklig rörelse
 • en stat som är aktiv i arbetsmarknadspolitiken
 • en ambition att minska klyftor och uppnå en jämn inkomstfördelning

Utmaningar i svensk ekonomi

En baksida med ett omfattande välfärdssystem och ekonomisk omfördelning är höga skatter. Numera har Sverige ett av de högsta skattetrycken i världen med sammanlagda skatteintäkter som motsvarar 50 procent av bruttonationalprodukt (BNP).

Även om svensk ekonomi är långt över genomsnittet i världen finns fortfarande vissa svagheter och utmaningar. Ett exempel på det är är dess geografiska läge. Sverige är nämligen ett land med mycket sjöfart med tanke på att fartyg måste passera de danska sunden som förbinder Östersjön med Nordsjön. Detta är en risk i krigstider eller kriser då handelsfartyg genom sunden kan förhindras passera.

Emellertid är ett mer aktuellt problem låga födelsetal som är litet jämfört med genomsnittet i världen. Låga födelsetal tillsammans med en hög medelålder på 81 år gör att det råder en demografisk obalans mellan yngre och äldre befolkning. Numera ligger antalet födslar i befolkningen på 10 barn per 1000 personer i befolkningen.