Svenska ekonomiska utbildningar

Är man intresserad av ekonomi och söker ett jobb där man får utveckla den ekonomiska branschen och arbeta mycket med siffror och matematik, är ekonomi ett naturligt område att utbilda sig inom.

Gymnasieutbildningar inom ekonomi

På gymnasiet finns en utbildning som inriktar sig mot ekonomi, nämligen den ekonomiska linjen. Där kan man fördjupa sig inom både privat- och företagsekonomi och också inom juridik. Många tar chansen att vara entreprenörer och att driva ett eget företag under ett år, för att prova på verkligheten.

Kandidat- och masterutbildningar

De flesta högskolor och universitet erbjuder olika kandidat- och masterprogram inom olika ekonomiska områden. Det kan bland annat röra sig om internationell ekonomi och digitala finanser. Eftersom utbildningarna ofta varierar från skola till skola behöver den som är intresserad av att läsa en sådan utbildning själv söka upp information och jämföra. Om man studerar matematik på universitetsnivå har man möjligheter att få olika jobb inom finansbranschen.

Den som är insatt i ekonomi och det nuvarande ekonomiska läget kommer ha goda möjligheter att investera i aktier med framgång.

Civilekonom

Civilekonomprogrammet ges på flertalet högskolor och är fyraårigt. Den som läst detta program kan kalla sig civilekonom och har kunskaper inom ekonomisk planering, utveckling, redovisning, marknadsföring etcetera. Jobben är många och finns på bland annat företag och myndigheter. En civilekonom är även väl förberedd för att starta och driva eget företag.

Industriell ekonomi

Civilingenjörsprogrammet i industriell ekonomi är femårigt och ges på flertalet svenska lärosäten. Den som läser detta program får en grund som civilingenjör, vilket innebär goda kunskaper i bland annat matematik, fysik och ingenjörskonst. Programmet är mer samhällsvetenskapligt inriktat än andra ingenjörsprogram. Det ger bland annat kunskaper inom projektledning, företagsekonomi, innovation och entreprenörskap. Söktrycket är vanligtvis högt och goda betyg eller högskoleprovsresultat krävs för att bli antagen, Den som har gått programmet är dock eftertraktad och har mycket lätt att få attraktiva anställningar.