Sveriges ekonomi idag

Här kommer ett inlägg om hur Sveriges ekonomi ser ut idag. Hur den är uppbyggd, vilka delar den består av och mycket annat finns att läsa nedan.

Industrilandet Sverige

Sverige är ett av världens rikaste länder. Landets ekonomi är till stor del en marknadsbaserad blandekonomi som delvis utgörs av en skattefinansierad sektor samt en omfördelning av inkomster. Bland andra beståndsdelar av landets ekonomi kan nämnas jordbruket som idag står för ungefär två procent av BNP. Experterna menar att det främst är privata företag som står för en större del av omsättningen. Andra industrier som är viktiga för den svenska ekonomin är skogsbruk och brytning av järn. Något som diskuteras mycket just nu. Mycket av statens inkomster investeras in i infrastruktur och för aktiviteter som gynnar kulturen, fotboll är en stor sport i Svergie, därför har vi också en del stora EM-arenor.

Svenska exportvaror

Från Sverige exporteras en rad olika produkter som maskiner, papper, trä, vägfordon, järn och stål. Dessutom exporteras en del elektronik och kommunikationsföremål. Under de senaste åren har exporten representerat ungefär hälften av landets BNP. I Sverige handlar vi mycket med omvärlden både i form av export och import. Det har förekommit i stor utsträckning tidigare i historien också. Men, blir allt tydligare idag.

När de flesta tänker på exportvaror från Sverige tänker de på IKEA. Men, faktum är att både skogsbruket och massa- och pappersindustrin exporterar ännu mer. Dock är IKEA starkt förknippat med Sverige. Många svenskar som befinner sig utomlands åker till IKEA för att köpa mat de saknar från Sverige exempelvis.

Invånarnas sociala förhållanden

Enligt HDI (Human Development Index) tar Sverige en sjunde plats på listan över världens högsta levnadsstandard. Vi ligger fortfarande kvar på ungefär samma plats, även om mycket av den informationen som diskuteras nu har några år på nacken. Att vi har generellt hög levnadsstandard i Sverige beror på många faktorer. Både faktorer som det sociala skyddsnätet vi har haft länge samt god sjukvård, skola och barnomsorg. Att många människor har arbete är också en bidragande faktor. Sverige har därmed också en låg fattigdomsnivå till skillnad från andra länder.

Naturligtvis kan det alltid bli bättre och du som invånare kan påverka den svenska ekonomin också. Oavsett om du röstar för en nedmontering av välfärden eller en upprustning så bidrar och påverkar du den svenska ekonomin.