Sveriges finansminister

Sverige har precis som så många andra länder en finansminister. Vår nuvarande finansminister heter Magdalena Andersson och hon har innehaft posten sedan 2014. Vem som tar över efter henne återstår att se. Men, om du vill veta mer om Sveriges finansminister kan du fortsätta läsa nedan.

Tidigare finansministrar

Den som är chef för finansdepartementet är tillika Sveriges finansminster. Genom historien har det suttit över 60 personer på posten. Namnet och postens omfattning har dock varierat under åren. Ett tag hette posten bland annat Ekonomiminister och Budgetminister. Som alla namnen avslöjar har personen som suttit och/eller sitter på posten varit ansvarig för rikets ekonomi och finanser. Tidigare i historien har vissa statsministrar suttit längre än vad de i regel gör numera. Gunnar Sträng är den som suttit allra längst på posten och han satt som finansminister i över tjugo år.

Om de tidigare finansministrarna kan sammanfattas att perioderna de suttit har varierat. Dels beror det på hur styret har sett ut i övrigt samt dels när och hur olika maktskiften ägt rum. Det är också skillnad på hur de har tillträtt till posten. Exempelvis satt Johan August Gripenstedt på posten under ett par månader 1851. Det berodde på att han var tillförordnad under den perioden. Sedan avsattes han till förmån för Otto Palmstierna och återkom som finansminister först när Palmstierna blivit avsatt 1856. Dessutom kan tilläggas att Gripenstedt sedan satt ungefär tio år på posten. I vissa fall är finansministerposten högst omdebatterad.

Så länge har inte Magdalena Andersson suttit som finansminister. Samtidigt har det varit större politiska svängningar de senaste åren, vilket har påverkat hur länge finansministrarna har kunnat sitta kvar. Om du är intresserad av att fördjupa dina kunskaper om svensk ekonomi kan du läsa vidare via länken.

Magdalena Andersson

Vår nuvarande finansminister som har suttit på posten sedan 2014. Hon är den första kvinnan på posten i den här typen av regering. Magdalena började sin karriär via Handelshögskolan i Stockholm. Hon är utbildad civilekonom och hon påbörjade en karriär som doktorand, men hoppade av innan hon blev färdig med sin avhandling.

Sedan var hon anställd vid Statsrådsberedningen som politiskt sakkunnig. Som följd av det blev hon planeringschef för Statsrådsberedningen. Efter den perioden blev hon statssekreterare i finansdepartementet. Hon har också hunnit med att arbeta för tankesmedjan Policy Network, vara överdirektör för Skatteverket samt att vara rådgivare åt Mona Sahlin. Till slut blev hon invald i regeringen och blev finansminister. Vem som efterträder henne återstår som sagt att se. Men, att posten förblir delvis densamma stämmer säkert.